Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van het Sociaal Veiligheidsbeleid bij Reflex. De voorzitter is verantwoordelijk voor dit beleid. Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) voor Reflex aangesteld.

De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een vertrouwelijk gesprek wil met iemand de bekend is binnen de vereniging.

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De VCP wordt geacht om te handelen volgens het protocol van het NOC-NSF. De VCP zal, waar nodig, samenwerken met VCP’s van andere sportverenigingen.

De activiteiten van een VCP zijn:
1. Eerste opvang/ laagdrempelige aanspreekpunt
2. Doorverwijzen
3. Preventieactiviteiten

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen en hoe zijn ze te bereiken:

  • Susanne Nieuwpoort (06-53 92 01 17)
  • Wolf Barges (06-10 89 77 34)

Wil je liever mailen, dat kan: vcp@wkvreflex.nl

Klik op de foto en ze stellen zich voor.

Loading