Presentatie nieuwe kleding, gesponsord door GMC Instruments, VKP Beveiliging en Rabobank Rijn en Veenstromen