• Het bestuur van WKV Reflex

  Momenteel bestaat ons bestuur bestaat uit de drie personen, wij zijn op zoek naar versterking binnen het bestuur. 

  Voorzitter John Dolleman voorzitter@wkvreflex.nl 06 4320 6372
  Penningmeester Ferré Bakker penningmeester@wkvreflex.nl 06 4801 7155
  Secretaris Dylan Beukers secretaris@wkvreflex.nl 06 4085 7554
  Algemene zaken vacant algemenezaken@wkvreflex.nl  
  Algemene zaken vacant algemenezaken@wkvreflex.nl  

   Wij zijn allemaal vrijwilligers en het kan voorkomen dat wij niet direct opnemen, spreekt u dan de voicemail in en wij bellen z.s.m. terug.

 • Bestuurslid Algemene Zaken

  Als bestuurslid Algemene Zaken ben je lid van het gehele bestuur, samen met de voorzitter, penningmeester, secretaris en nog twee bestuursleden Algemene Zaken. Samen met de andere bestuursleden ontwikkel en vertaal je het beleid van de vereniging uit in concrete acties. Enkele acties ter voorbeeld zijn:

  • Meeschrijven beleidsplan.
  • Coördineren vrijwilligers.
  • Initiëren van een activiteit.
  • Onderhouden van contact met andere verenigingen.
  • Contactpersoon voor werkgroep(en) binnen de vereniging.

  Om dit te realiseren overleg je met vrijwilligers en andere betrokkenen. Ook ben je aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering.

  Binnen Reflex is elk bestuurslid verantwoordelijk voor zijn of haar onderdeel. Zodra deze vacature vervuld is wordt er binnen het bestuur weer in overleg gegaan over de verdeling van de taken onder de bestuursleden. Hierbij houden we uiteraard rekening met ieders wensen, ervaring en kwaliteiten.

  Ben je betrokkenen bij Reflex (lid, ouder, vrijwilliger, donateur) en minimaal 18 jaar? Wil je bestuurservaring opdoen of juist bestuurservaring voor Reflex inzetten? Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met een bestuurslid!