Beleidsplan 2021 - 2025

Hier kunt u het beleidsplan 2021 - 2025 van WKV Reflex lezen.
Dit beleidsplan is op 20-04-2021 tijdens de ALV vastgesteld door de leden.

Sociaal Veilige sportomgeving bij WKV Reflex

Hier kunt u het Sociaal Veilige Sportomgeving lezen.
Dit document is op 20-04-2021 tijdens de ALV vastgesteld door de leden.

Compacte omgangsregeling bij WKV Reflex

Hier kunt u de Compacte omgangsregeling bij WKV Reflex lezen.
Dit document is op 31-05-2022 tijdens de ALV vastgesteld door de leden.

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers kan WKV Reflex niet bestaan.

Wij willen een warme vereniging zijn voor iedereen die in Woerden de korfbalsport wilt beoefenen.
Om de sfeer en saamhorigheid te verhogen is er een actief en bruisend verenigingsleven nodig. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Taakverdeling

Als bijlage van het vrijwilligersbeleid beschrijft dit document de taken die binnen onze vereniging uitgevoerd wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Gedragsregels begeleiders

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport (NOC*NSF) gedrachtregels vastgesteld

De KNKV is lid van het NOC*NSF en daarmee zijn deze gedragsregels ook voor WKV Reflex van toepassing.

Privacy verklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de uw persoongegevens.