Beleidsplan 2016 - 2020

Hier kunt u het beleidsplan 2015 - 2020 (update 2018) van WKV Reflex lezen, momenteel is het bestuur bezig om het beleidsplan 2021-2025 te maken.

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers kan WKV Reflex niet bestaan.

Wij willen een warme vereniging zijn voor iedereen die in Woerden de korfbalsport wilt beoefenen.
Om de sfeer en saamhorigheid te verhogen is er een actief en bruisend verenigingsleven nodig. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Taakverdeling

Als bijlage van het vrijwilligersbeleid beschrijft dit document de taken die binnen onze vereniging uitgevoerd wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Gedragsregels begeleiders

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport (NOC*NSF) gedrachtregels vastgesteld

De KNKV is lid van het NOC*NSF en daarmee zijn deze gedragsregels ook voor WKV Reflex van toepassing.

Privacy verklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de uw persoongegevens.