Het bestuur van WKV Reflex

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Marianne Muit voorzitter@wkvreflex.nl  
Penningmeester John Dolleman penningmeester@wkvreflex.nl +31 6 - 4320 6372
Secretaris Vacant    
Algemene zaken Steffan Polderman algemenezaken1@wkvreflex.nl  
Algemene zaken Daphne Ligter algemenezaken2@wkvreflex.nl  

Het bestuur van WKV Reflex sinds 3-6-2015

Van links naar rechts: Steffan, Marianne, John en Daphne.